AKADEMIJA TAJSKEGA BOKSA – MUAY THAI GYM SCORPION  je nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju športa od leta 1996.

S svojim prostovoljnim in strokovnim delom izvaja javno koristna dela na področju športa, vzgoje, kulture, turizma, zdravstva in humanizma.

POSLANSTVO IN VREDNOTE

Naše poslanstvo je negovanje in promocija tajskega boksa kot tradicionalne borilne veščine ter spodbujanje pozitivnega odnosa do gibanja in zdravega načina življenja.

Poslanstvo uresničujemo s programi za različne starostne skupine (otroke, mladostnike, ženske, veterane), ki jim nudimo redno vadbo pod vodstvom strokovno usposobljenega osebja. S tem skrbimo za njihovo gibalno izobraženost, zdrav slog življenja, oblikovanje samopodobe in pozitivno življenjsko naravnanost; hkrati pa opozarjamo na negativne dejavnike za telo in duha, kot so doping in ostale droge.

Delujemo na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Delujemo tudi kot povezovalec različnih strok, kot so kineziologija, medicina, nutricionistika, sociologija, psihologija, ter tudi kot povezovalec subjektov, ki se interesno povezujejo s področjem športa (gospodarstvo, turizem).

Ključne vrednote:
S povezovanjem športa, kulture in vzgoje ustvarjamo način življenja, ki temelji na spoštovanju, splošnih osnovnih etičnih načel in dobrega zgleda.
Sledimo vrednotam: modrost, dostojanstvo, spoštovanje, vztrajnost, pogum, koncentracija, preudarnost, odgovornost, samospoštovanje, zavezanost k ravnanju v skladu z etiko, častjo in človekovim dostojanstvom, prostovoljstvo.

CILJI

Nadaljevanje sodelovanja oziroma mreženja z vsemi društvi, organizacijami, podjetji… doma in v svetu.

 • Nuditi kakovostno izvajanje športne vadbe in muay thaia.
 • Dosegati dobro telesno in duševno pripravljenost vključenih v vadbo.
 • Povečati število športno-gibalno dejavnega prebivalstva.
 • Zmanjšati število prekomerno težkih otrok in mladine.
 • Privzgajati občutek za red, odgovornost in delovne navade.
 • Privzgajati sposobnost samoobvladovanja in koncentracije.
 • Nuditi možnost izobraževanja na različnih ravneh in področjih doma in v tujini.
 • Promovirati športne ideale.
 • Zavzemati se za statusne pravice športnikov.
 • Utrjevati lastno kulturno identiteto in spoštovanje ostalih kultur.
 • Organizacija in soorganizacija državnih in mednarodnih tekmovanj.
 • Skrb za zdravo športno prehrano.
 • Seznanitev z Fair playem.
 • Učenje pravilnega dihanja.
 • Prijetno in koristno druženje.

 

VIZIJA

Naša vizija je nadaljevati uspešno strokovno delo v slovenskem in mednarodnem prostoru in pri tem s pomočjo partnerstev z Mestno občino Novo mesto, gospodarstvom in turizmom ustvarjati sinergije, ki bodo na nacionalni ravni pripeljale do ustanovitve verige športnih objektov s celostno ponudbo za telesno in duhovno vadbo, vključno s prehrano. Tu bo možna kakovostna izmenjava znanj med športniki in strokovnimi delavci z vsega sveta. To bo prva tovrstna ponudba v Sloveniji in izreden potencial za promocijo Slovenije v tujini.

PREDSTAVITEV

Akademija tajskega boksa – Muay thai gym Scorpion  je prvi uradno registrirani klub tajskega boksa v Sloveniji in torej društvo z najdaljšo tradicijo poučevanja te veščine v Sloveniji.
Smo soustanovitelj Slovenske zveze tajskega boksa.

Članstvo našega kluba sestavljajo rekreativci in številni kategorizirani športniki državnega in mednarodnega razreda po kriterijih OKS, ki so vzorniki in motivatorji mlajšim generacijam.

V skladu z nacionalnim programom športa Republike Slovenije in poslanstvom svetovne organizacije I.F.M.A. izvajamo številne aktivnosti in programe za različne starostne skupine (otroke, mladostnike, ženske, veterane). Smo izvajalci nacionalnega programa športa in letnega programa športa Mestne občine Novo mesto, hkrati pa tudi aktivni člen pri soustvarjanju teh programov.

Že osmo leto aktivno sodelujemo v  mednarodnem projektu »Muay Thai Against Drugs«, katerega nosilka je svetovna organizacija World Muay Thai Council (WMC).